Traducció

jueves, 7 de junio de 2012

Concentració de substàncies excretades en l'orinaSubstàncies Plasma Filtrat glomerular Orina
Urea 0,03 0,03 2,1
Glucosa 0.10 0,1 0
Proteïnes 8 0 0
Sals 0,72 0,72 1,44
Aminoàcids 0,05 0,05 0


Activitats

  1. Quines substàncies es reabsorbeixen totalment?
  2. Quines substàncies estan més concentrades en l'orina que en el plasma?


Fet per : Eva , Rebecca y Jenny

No hay comentarios:

Publicar un comentario