Traducció

miércoles, 30 de mayo de 2012

L'aparell excretor.

L'excreció  és l'eliminació dels residus tòxics que produeixen les cèl · lules del nostrecos. La acomulació d'aquests residus resultaria tòxica per les cèl · lules.

Òrgans excretors.


Hi intervenen els òrgans següents:
Renyons: són els òrgans excretors més importants; eliminen de la sang la urea i l'àcid úric. També són òrgans reguladors, eliminen l'excés d'aigua i sal a través de l'orina.
Pulmons: expulsen el diòxid de carboni produït en la respiració cel · lular.
Glàndules sudorípares: tenen com a funció principal regular la temperatura corporal també excreten el 10% dels residus de l'organisme.
Fetge: elimina els pigments biliars i altres substàncies que es troben a la bilis i que s'eliminen amb la femta.L'aparell urinari.
Els òrgans de l'aparell urinari són:
Renyonses troben a la zona dorsal.
Urèterssón dos conductes que transporten l'orina fins a la bufetaTenen una paret muscular que es contrau i facilita el flux d'orina fins a la bufeta.
Bufeta de l'orina: Òrgan buit on s'acumula l'orina fins que s'expulsa de l'organismeAl voltant del coll d'aquesta hi ha un anell muscular que controla l'obertura.
Uretraconducte pel qual s'expulsa l'orinaEn els homes forma part de l'aparell reproductor.
https://www.google.es/search?sugexp=chrome,mod%3D19&q=aparell+urinari&um=1&ie=UTF-8&hl=es&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=R2TGT8PACcWEhQfJsejZBQ&biw=1024&bih=681&sei=
WmTGT7LlB4m1hAe3ns3OBQ
 
Fet per: Rebecca, Eva i Jennifer.

Gándula hipofisiaria, Adenohipòfisi i Neurohipòfisi.

La gàndula hipofisaria.
La hipofisis o glàndula pituïtària és una petita glàndula, de menys de1cm de diàmetre,situada a la base del crani.
Es divideix en dues zones diferents: l'anterior i la posterior.


Adenohipòfisi.
Es segreguen diverses hormones.


Libro de fisiología Atlas visuales océano.


Neurohipòfisi.
aquesta íntimament relacionada amb el hipotàlem: en ell es segreguen dues hormones:
-l'hormona antidiürètica: controla la quantitat de líquid excretat en l'orina i l'equilibrihidroelectrolític de l'organisme.
-l'oxitocina: té dues funcions: - Estimula la secreció de llet per la glàndula
                                                              mamària
                                                   -Produeix contraccions uterines al final de la
                                                              gestació ajudant al part.
Fet per: Rebecca, Eva i Jennifer.

lunes, 21 de mayo de 2012

Regulació hormonal e hipofisis.


La coordinació i regulació de moltes de les funcions de l'organisme humà tenen lloc a través de les hormones.

Les hormones són subtancias protèiques o derivades del colesterolEl mecanisme d'acció de la major part d'aquestes no està completament aclaritsi bé se sap que accelereno retarden els intercanvis químics en les membranes cel · lulars sense donar lloc a nous intercanvis.

Existeixen dos tipus d'hormones:
- Les locals: són l'acetilcolinala secretina i la colecistoquininaentre altresTenen efectes locals.
-Les generals: són segregades per glàndules endocrines específiques i són transportades per la sang per exercir la seva acció en punts distants del cosAlgunes actuen en determinats òrgans i altres actuen en totes les cèl · lules del cos.

Regulació hormonal
El sistema endocrí està format per tres tipus d'estructures glandularsl'hipotàlemla hipòfisi i les glàndules endocrines perifèriques.
Libro: Fisiología Atlas visuales océano.
Fet per: Rebecca, Eva i Jennifer.

lunes, 7 de mayo de 2012

Les glàndules endocrínes i la hipòfisi.


El cos humà està format per un gran nombre d'estructures molt complexes i diferents entre si que funcionen harmònicament. El sistema endocrí és l'encarregat de tenir cura d'aquest bon funcionament, fent que cada òrgan realitze el seu treball al moment oportú. Per a això, cadascuna de les glàndules que el componen actua abocant a la sang, en molt escassa quantitat, unes substàncies anomenades hormones, que arriben als òrgans o els teixits sobre els quals han d'actuar.


La hipòfisi és una petita glàndula que es troba situada a la cavitat denominadacadira turca, en el os esfenoide de la base del crani.
Llibre Atlas Visuales Oceànico Anatomía.


El diàmetre d'aquesta glàndula és d'1 cm, i el seu pes de 1g. es troba comsuspesa a la base del cervell. Malgrat la seva petita grandària, és consideradacom el director d'orquestra de tot el sistema endocrí, ja que, amb les sevessecrecions, determina el funcionament de les altres glàndules.
La hipòfisi segrega les següents hormones: hormones són substàncies secretades per
 cèl·lules especialitzades, localitzades en glàndules de secreció interna o glàndules endocrines. Són transportades per viasanguínia o per l'espai intersticial, soles (biodisponibles) o associades a certes proteïnes (que estàn en la seva vida mitjana al protegir-les de la degradació) i fan el seu efecte en determinats òrgans o teixits dianaLa primera hormona que es va descobrir va ser l'adrenalina, descrita pel japonèsJokichi Takamine el 1901.
Llibre Atlas Visuales Oceànico Anatomía.

Tipus d'hormones:

-Hormona del creixement: actua en tot l'organisme, i determina el creixement del cos a través del control del metabolisme.
-Hormona adrenocorticotropa: controla en funcionament de les glàndulessuprarenals.
-Hormona Tireotropa: controla el funcionament de la tiroide.
-Hormona gonadòtropes: controlen el funcionament de les glàndules sexuals(ovaris i testicles).
-Hormona melanocitoestimulante: controla la secreció de melanina per part d'unacèl · lules especialitzades, els menalocitos. La melanina és el pigment que dóna el color osvuro a la pell.
-Hormona oxitóxica: controla la motilitat de l'úter.
-Hormona antidiürètica: obliga que es reabsorbeixi part de l'aigua de l'orina ja formada: d'aquesta manera concentra l'orina i disminueix el seu volum.Fet per Eva, Jenni i Rebecca.

Enquesta sobre el sistema endocrí.

 1. ¿Quants tipus de hormones coneixes?
      La majoria de las persones han respost:________________________________

 1. ¿El sistema endocrí és el mateix que el sistema excretor?
  1. No
  2. No ho sé

 1. ¿Quants aparells n’hi han?
  1. 5
  2. 6
  3. 7

 1. ¿Les hormones per on van?
  1. Per la sang
  2. Per el Cervell
  3. Per les artèries

 1. ¿Què és una hormona?
  1. Un líquid
  2. Una substància
  3. Una cèl·lula

 1. ¿La calcitonina és un tipus de hormona?
  1. No
  2. No ho sé

 1. ¿La insulina d’on prové?
  1. Del pàncrees
  2. Del esòfag
  3. Del renyó

 1. ¿La neurona és una hormona?
  1. No
  2. No ho sé

- Contesteu amb un comentari a aquesta entrada.

Fet per Eva, Rebeca y Jenni.